Wszystkie Z regionu szczecińskiego W skrócie Z kraju

region szczeciński artykuł

Szczecin/Świnoujście: Poprawa dostępności kolei do portu

Paweł Rydzyński, Rynek Kolejowy,

dodane przez zack1989

PKP PLK ogłosiły przetarg na studium wykonalności dotyczącego poprawy dostępności kolei do kompleksu portowego Szczecin/Świnoujście. Oferty w przetargu na studium pn. „Poprawa dostępu kolejowego do portów morskich w Szczecinie i Świnoujściu – prace przygotowawcze” zostaną otwarte 26 marca. Dokument musi być gotowy do sierpnia 2015 r.
Jak informuje Zbigniew Wolny z biura prasowego PKP PLK, studium ma wykazać m.in. zasadność rozbudowy układu torowego w obrębie stacji Szczecin Port Centralny. – Podstawowe znaczenie dla sprawnego funkcjonowania punktów ładunkowych znajdujących się na nabrzeżach i bocznicach ma jakość połączenia kolejowego stacji Szczecin Port Centralny z tzw. Parkiem Wrocławskim (rejon SPD 31). W związku z tym między innymi planuje się budowę drugiego toru na terenie stacji Szczecin Port Centralny na odcinku między rejonami SPB 13 i SPD 31. Ostateczne rozwiązania zostaną oczywiście przedstawione w studium wykonalności, które wskaże optymalny wariant inwestycyjny – mówi Zbigniew Wolny.

Z kolei w przypadku Świnoujścia, studium wykonalności ma stwierdzić, czy zasadna jest m.in. budowa drugiego toru szlakowego między stacjami Świnoujście Towarowe a Świnoujście Osobowe oraz modernizacja infrastruktury w rejonie stacji Świnoujście Towarowe.

– Zarówno Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście, jak i PKP PLK uznały za konieczne podjęcie wspólnych działań zmierzających do unowocześnienia infrastruktury kolejowej związanej z dostępem do portów. Dzięki temu zlikwidowane będą „wąskie gardła” w przewozie ładunków na końcowych odcinkach ciągów transportowych E-59/C-E-59 oraz stworzy się warunki dla rozwoju przewozów intermodalnych. Jest to konieczne, biorąc pod uwagę kluczową rolę transportu kolejowego w polityce transportowej UE i Polski, nowe standardy w technologii przewozu towarów koleją i jednocześnie zwiększający się potencjał przeładunkowy w portach w Szczecinie i Świnoujściu – mówi Aneta Szreder-Piernicka, zastępca dyrektora ds. handlowych i marketingu Zarządu Morski Portów Szczecin i Świnoujście.

źródło: Rynek Kolejowy

brak komentarzy