Wszystkie Z regionu szczecińskiego W skrócie Z kraju

region szczeciński komunikacja miejska

Most w Szczecinie Podjuchach do remontu. Kompleksowej przebudowy jednak nie będzie

Michał Szymajda, Rynek Kolejowy,

dodane przez zack1989

Poseł Arkadiusz Litwiński interpelował w sprawie zabytkowego zwodzonego mostu kolejowego w Szczecinie Podjuchach. Przeprawa, jedyna taka w Polsce, jest wąskim gardłem dla żeglugi śródlądowej. W tym roku przejdzie remont, co wpłynie na kursowanie pociągów.
Kłopoty z mostem w Podjuchach, zbudowanym w 1936 r., trwają od dawna. Konstruktorzy obiektu założyli, że duże jednostki przepłyną przez przeprawę bez problemu, korzystając z przejścia, w miejscu gdzie most jest podnoszony. Niestety, mimo przeprowadzanych modernizacji, zwodzony element mostu często się psuje, powodując poważne utrudnienia dla transportu towarów drogą wodną. Postulaty dotyczące podniesienia konstrukcji wyżej ponad lustro wody są stawiane już od lat 70-tych. Niestety wciąż brakuje środków na inwestycje.
Kiedy dojdzie do kompleksowej przebudowy przeprawy?
– Konieczny zakres prac, którego domagają się armatorzy barek, portowcy oraz administracja wodna, dotyczy przede wszystkim podwyższenia konstrukcji. W obecnej chwili rozpoczęły się prace nad studium wykonalności modernizacji linii kolejowej E59. Niestety inwestycja nie dotyczy przebudowy wspominanego mostu – pisze w interpelacji do Ministra Transportu poseł Litwiński.

Zbigniew Rynasiewicz, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, wyjaśnił, dlaczego inwestycja w linię E59 nie zawiera w sobie elementu przebudowy przeprawy.

– Przyczyną takiej decyzji była obowiązująca zasada, że zadania przewidziane do finansowania z POIiŚ 2014-2020 w ramach priorytetu związanego z transportem kolejowym muszą wykazać się odpowiednią efektywnością. To oznacza, że ponoszone wydatki muszą być uzasadnione efektami, które osiągnięte zostaną przez transport kolejowy w wyniku realizacji prac – napisał w odpowiedzi sekretarz stanu.

– Mając na uwadze fakt, że przebudowa mostu jest bardzo istotna z punktu widzenia społeczno-gospodarczego (…), w ramach prac nad Krajowym Programem Kolejowym podjęto działania na rzecz włączenia tego zadania do 2 projektu multilokalizacyjnego przewidzianego do realizacji w ramach POIiŚ 2014-2020 pod nazwą „Poprawa stanu technicznego obiektów inżynieryjnych”. Projekt ten realizuje cele z obszaru bezpieczeństwa ruchu kolejowego. W ramach tego projektu most byłby dostosowany do parametrów korzystnych dla żeglugi śródlądowej – dodał Rynasiewicz.

Obecnie szacuje się, że inwestycja związana z kompleksowaną przebudową mostu i infrastruktury towarzyszącej pochłonie w najlepszym wypadku 200 mln zł.
Remont zwodzonej części zostanie przeprowadzony w 2015 roku
Minister w swojej odpowiedzi nie zwrócił uwagi na to, że most w Szczecinie Podjuchach przejdzie w tym roku remont, który ma usprawnić działanie zwodzonej jego części. 10 lutego, na spotkaniu z przedstawicielami szczecińskich PKP PLK ustalono z zainteresowanymi stronami, że inwestycja zostanie przeprowadzona w maju i czerwcu tego roku. Cały remont potrwa 47 dni, a na stałe zwodzona konstrukcja będzie zamknięta od 27 maja do 9 czerwca. Pociągi jeżdżące po moście (chodzi o składy kursujące przez Nadodrzankę) w Podjuchach zostaną w tym czasie skierowane na stację Szczecin Dąbie.

źródło: Rynek Kolejowy

brak komentarzy