Wszystkie Z regionu szczecińskiego W skrócie Z kraju

region szczeciński artykuł

Szybciej między Szczecinem Głównym a Szczecinem Gumieńce

Martyn Janduła, Rynek Kolejowy,

dodane przez zack1989

PKP PLK rozpoczęły poszukiwania wykonawcy w systemie „projektuj i buduj” modernizacji krótkiego odcinka torów ze Szczecina Głównego do Szczecina Gumieńce. W zakresie prac znalazło się m.in. podniesienie maksymalnej prędkości oraz przebudowa peronu. Cena jest jedynym kryterium wyboru oferty.
Całość przedmiotu zamówienia dotyczącego prac na linii kolejowej nr 408 na odcinku od km 1,046 do km 3,775 i 409 ze Szczecina Głównego do Szczecina Gumieńce oraz dalej do granicy państwa obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej, projektu budowlanego oraz uzyskania dla niego wszelkich niezbędnych pozwoleń. Wszystko po to, by w kolejnym etapie, na podstawie opracowanej przez siebie dokumentacji, wykonawca mógł przystąpić do wykonania wszystkich wymaganych robót. Na zakończenie inwestycji zamawiający będzie wymagał wykonania kompleksowej dokumentacji powykonawczej i przeprowadzenia oceny zgodności każdego podsystemu strukturalnego objętego zakresem zamówienia.
Nowe tory
Zadanie to jest częścią większego programu pod nazwą Prace na liniach kolejowych nr 408 i 409 Szczecin Główny – Granica państwa (Tantow). Zaznaczono, że wykonawca wszystkie roboty będzie wykonywał od godziny 6 do godz. 22 przez 6 dni w tygodniu – od poniedziałku do soboty włącznie – z zastrzeżeniem warunków atmosferycznych, które nie pozwalają na wykonywanie prac.

Prace obejmą wykonanie kompleksowej wymiany nawierzchni torowej na linii kolejowej nr 408 na nową, wzmocnienie podtorza, odtworzenie, udrożnienie, oczyszczenie lub wykonanie prawidłowego systemu odwodnienia na całej długości toru nr 1. Na stacji Szczecin Gumieńce do likwidacji przewidziano z kolei tor nr 3.

Z uwagi na stan techniczny sieci trakcyjnej konieczna będzie jej przebudowa. Konstrukcje wsporcze i nośne sieci trakcyjnych, takie jak słupy indywidualne stalowe i betonowe, konstrukcje stalowe przestrzenne będące w złym stanie technicznym, ze względu na korozję, ubytki konstrukcji, pęknięcia, wygięcia, wykonawca będzie zobowiązany wymienić na nowe.
Nowy peron w Gumieńcach
Wykonawca jest zobowiązany także – po likwidacji toru nr 3 oraz peronu nr 2 na stacji Szczecin Gumieńce – do wybudowania peronu na międzytorzu torów nr 1 i nr 5. Po zmianach, wyniesie on 300 metrów długości. Obecnie wynosi on 373 m. Nowy peron ma zaczynać się w miejscu początku istniejącego peronu nr 2 od strony stacji Szczecin Główny. Nawierzchnia peronu ma być wykonana ze zdejmowalnej płyty peronowej z górną powierzchnią ryflowaną, z pasem bezpieczeństwa i z wyczuwalną fakturą przez osoby niewidome i niedowidzące. Dojście do nowego peronu od ul. Cukrowej ma być zapewnione wzdłuż budynku stacyjnego, z przejściem przez tor nr 5. Ma być ono wygrodzone od strony toru.

Na całej szerokości peronu i dojścia do peronu pojawi się także wiata. Zaplanowano również zainstalowanie ławek, koszy na śmieci, stojaków rowerowych, podpórki, poczekalnię, podświetlane gabloty na rozkłady jazdy, podświetlone tablice z nazwą stacji i numerem toru oraz wymagane piktogramy. Zakres prac obejmuje także przebudowę oświetlenia zewnętrznego przejazdów i budowę urządzeń oświetlenia zewnętrznego peronu.

Prace na linii kolejowej nr 409 Szczecin Główny – Granica państwa (Tantow) obejmują w km 2,034 i km 2,837 budowę przejazdów kolejowych.
Szybciej i wygodniej
Jak podają PKP PLK, realizacja projektu pozwoli na poprawę stanu technicznego infrastruktury kolejowej, a tym samym zapobieganie wprowadzeniu obostrzeń eksploatacyjnych. Przysłużyć ma się to poprawie oferty przewozowej poprzez podniesienie prędkości i zwiększenie przepustowości linii. Efektem prac ma być podwyższenie prędkości rozkładowej z 80 km/h do 120 km/h dla pociągów pasażerskich i skrócenie czasu przejazdu.

Składanie ofert w przetargu trwa do 27 stycznia 2017 roku do godz. 10. Postępowanie przetargowe prowadzi Zachodni Oddział PKP PLK w Poznaniu. Jedynym kryterium oceny ustalono cenę, która stanowi 100% wagi. Otwarcie ofert nie jest jawne. Okres realizacji zamówienia przewidziano najpóźniej do 7.12.2017 r.

Zaznaczono także, że zamawiający po złożeniu ofert może – w przypadku gdy wszystkie złożone oferty przewyższają kwotę jaką zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia – przeprowadzić dodatkowe negocjacje handlowe. Mogą one dotyczyć ceny oraz parametrów odnoszących się do przedmiotu i warunków realizacji zamówienia. Postępowanie może zostać zamknięte bez dokonania wyboru oferty.

źródło: Rynek Kolejowy

brak komentarzy