Wszystkie Z regionu szczecińskiego W skrócie Z kraju

region szczeciński artykuł

Magistrala Nadbałtycka zmieni przebieg? PLK planuje kolejową rewolucję na Pomorzu

Michał Szymajda, Rynek Kolejowy,

dodane przez zack1989

Bardzo ciekawy przetarg pojawił się na stronach internetowych PKP PLK. Zarządca infrastruktury zleci opracowanie studium wykonalności dla modernizacji linii 202 na odcinku od Koszalina do Stargardu. PLK sprawdzi też jakie działania inwestycyjne potrzebne są, by unowocześnić alternatywną wobec linii 202 linię 402. W grę wchodzi jej elektryfikacja, a w konsekwencji nawet przeniesienie na nią ciężaru prowadzenia dalekobieżnych przewozów towarowych i pasażerskich.
O tym, że główny stary ciąg transportowy ze Szczecina do Trójmiasta, przebiegający z pominięciem Kołobrzegu, wymaga korekty, wiedzą już drogowcy. Budowa drogi ekspresowej S6 trwa już obecnie pomiędzy Szczecinem a 50-tysięcznym Kołobrzegiem, do którego latem tysiącami napływają turyści. Trwa także budowa S6 między Kołobrzegiem a Koszalinem.
Kolej nieprzygotowana do walki z drogową konkurencją
Jak sprawa wygląda z torami kolejowymi i czy liczba połączeń oraz ich standard jest wystarczający, by za dwa lata stawić czoła drogowej konkurencji (większość odcinków S6 zostanie oddana do użytku w 2019 roku)? O ile, dzięki pracom prowadzonym w poprzednich latach na linii 402, liczba połączeń regionalnych między Szczecinem a Kołobrzegiem jest przyzwoita (8), to między Koszalinem a Kołobrzegiem oferta połączeń regionalnych niemal nie istnieje (tylko 3 bezpośrednie pociągi), co częściowo udaje się rekompensować obecnością pociągów PKP Intercity na tej trasie. Jednotorowa linia nie ułatwia przemieszczania się pasażerom i towarom.

Dlatego PKP PLK zastanawia się nad ewentualnym nowym przebiegiem Magistrali Nadbałtyckiej, która obecnie w niemal całości biegnie w śladzie linii 202. Wykonawca, który wygra przetarg na wykonanie studium wykonalności pod nazwą „Opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla projektu: „Prace na ciągu transportowym Trójmiasto – Szczecin na odc. Słupsk – Koszalin – Stargard/Kołobrzeg – Goleniów obejmującym linie kolejowe nr 202 i 402 wraz z elektryfikacją brakujących odcinków” ma sprawdzić, jaki potencjał kryje linia 402 i co należy zrobić, aby stała się uczęszczanym ciągiem transportowym. Będzie musiał zbadać, jakie działania inwestycyjne należy podjąć, aby podnieść prędkość na istniejącej linii 202 i poprawić jej przepustowość.
Co zrobić by udrożnić Magistralę Nadbałtycką?
– Projekt ma istotne znaczenie dla rozwoju gospodarczego, a także dla spójności społeczno-gospodarczej i terytorialnej kraju. Prace na linii kolejowej nr 202 oraz 402, z uwagi na położenie linii, są istotne dla zwiększenia dostępności północno-zachodnich regionów Polski i w związku z tym ważne dla podniesienia spójności transportu kolejowego Europy – czytamy w opisie zamówienia.

Analiza połączeń między Trójmiastem a Szczecinem, w oparciu o istniejącą infrastrukturę, pozwoliła PKP PLK na konstatację, że niezadowalający czas przejazdu spowodowany złym stanem technicznym linii, niewystarczająca jest też przepustowość na obu odcinkach spowodowana czasem jazdy wydłużonym ze względu na niskie prędkości i brakiem możliwości wyprzedzania. PKP PLK zauważa, że brak jest możliwości prowadzenia pociągów z trakcją elektryczną po linii 402 na odcinku Kołobrzeg – Goleniów, co stanowiłoby alternatywę dla kursów po linii 202. Oprócz tego zarządca torów zauważa, że nie wszystkie stacje są położone w pobliżu siedzib ludzkich, a „zły stan obiektów obsługi podróżnych, utrudnia wygodne korzystanie z nich przez podróżnych, w tym osoby o ograniczonej możliwości poruszania się”. Niewystarczająca jest również infrastruktura w obszarach nadania i odbioru ładunków.
Jak najlepiej obsłużyć nadbałtycki korytarz?
– Zasadniczym celem studium wykonalności jest przeprowadzenie analizy ciągu od stacji Koszalin w kierunku Szczecina celem określenia optymalnego wariantu obsługi tego korytarza jedną z dwóch możliwych dróg przejazdu – poprzez wymagającej elektryfikacji linii 402 i obsługi połączeń Gdańsk – Szczecin poprzez Koszalin, Kołobrzeg, Goleniów bądź za pomocą obecnej trasy przez Świdwin, Stargard – czytamy w opisie zamówienia.
Wykonawca ma przeanalizować w wariantach inwestycyjnych dostosowanie parametrów (lub wybudowanie nowych) linii kolejowych na odcinku Słupsk – Koszalin do 160 km/h oraz 200 km/h, oraz do podobnych parametrów odcinki Koszalin – Stargard, Koszalin – Kołobrzeg oraz Kołobrzeg – Goleniów. W wariantach dla 200 km/h wykonawca ma uwzględnić koszty związane z konieczną budową skrzyżowań dwupoziomowych nieujętych w wariancie 160 km/h i zabudowy warstwy nadrzędnej ERTMS.
Co oznaczałoby to dla pasażerów?
Elektryfikacja odcinka linii 402 między Kołobrzegiem a Goleniowem pozwoliłaby na otworzenie zupełnie nowego korytarza transportowego. Np. część pociągów TLK kursujących między Trójmiastem a Szczecinem mogłaby pojechać przez Kołobrzeg bez konieczności zmiany lokomotywy na spalinową, co w tej chwili ogranicza PKP Intercity przy składaniu wniosków o udostępnienie tras wzdłuż wybrzeża. Można się spodziewać, że przejazd przez Kołobrzeg i Gryfice byłby konkurencyjny czasowo w stosunku do jazdy przez Świdwin i Stargard (linia 202), a przy tym mógłby generować podobną lub większa liczbę pasażerów.

W sezonie dla przewoźników dalekobieżnych otworzyłaby się zupełnie nowa możliwość trasowania pociągów bez konieczności kończenia ich biegu w Kołobrzegu, czy układania tras kombinowanych (co np. wpłynęłoby zapewne na zmianę przebiegu trasy obecnie kursującego nadmorskiego "obieżyświata" TLK Łebsko, o którym piszemy tutaj).
Lotnisko w Goleniowie z połączeniami PKP Intercity i zajazdy do Mielna
Z pewnością wzrosłaby popularność lotniska w Goleniowie, które zyskałoby znakomite połączenia kolejowe. Firma wyłoniona w drodze przetargu ma bowiem sprawdzić, jak zbudować połączenie linii nr 402 z linią nr 401 w taki sposób, by była możliwość jazd bez zmiany czoła w relacjach Szczecin – Kołobrzeg oraz Szczecin – Świnoujście przez Port Lotniczy Szczecin-Goleniów. Całkowitą nowością jest analiza możliwości budowy łącznicy umożliwiającej zajazd kieszeniowy do Mielna dla pociągów relacji Kołobrzeg – Koszalin i odwrotnej.
Projekt finansowany bez udziału środków UE
PKP PLK wskazuje wykonawcy, co można zrobić, by podnieść parametry Magistrali Nadbałtyckiej. Chodzi np. o budowę nowych odcinków linii o wysokich parametrach, dobudowanie toru równoległego do istniejącej infrastruktury , czy zwiększenie efektywności systemów zasilania i sieci trakcyjnej, w tym umożliwienie realizowania oferty przewozowej z użyciem nowoczesnych lokomotyw elektrycznych o mocy ok. 6 MW.

Projekt zakresem obejmuje linię kolejową nr 202 (Gdańsk Główny – Stargard) od km 131,173 do km 333,982 wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz linię kolejową nr 402 (Koszalin – Goleniów) na całym odcinku, tj. od km -0,411 do km 142,528 wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz powiązanymi z nią liniami kolejowymi nr 434 i 435, poprzez które realizowany jest dojazd na lotnisko w podszczecińskim Goleniowie.

– Studium wykonalności będzie realizowane w ramach projektu zawartego w Krajowym Programie Kolejowym, pn. „Prace przygotowawcze dla wybranych projektów perspektywy 2014-2020”. Finansowane jest ze środków budżetowych – powiedział Karol Jakubowski, rzecznik prasowy PKP PLK. Szacunkowa wartość przygotowania dokumentacji przedprojektowej to 5 mln zł netto. Studium wykonalności ma być gotowe po 453 dniach od podpisania umowy na jej wykonanie. PKP PLK oceni dokumentacje z uwzględnieniem kryterium ceny brutto (60%) i wartości technicznej (40%). Termin składania ofert w przetargu upłynie 11 sierpnia.
Projektowanie odcinka Gdynia – Słupsk już trwa
Obecnie trwa już projektowanie przebudowy odcinka linii 202, która na odcinku od Gdyni Chyloni do Słupska ma być kompleksowo zmodernizowana do roku 2023. Prace te, za kwotę 21,5 mln zł, wykona konsorcjum Egis Poland, Torprojekt i WYG international.

źródło: Rynek Kolejowy

brak komentarzy