Wszystkie Z regionu szczecińskiego W skrócie Z kraju

region szczeciński artykuł

Wiata na kolejowym przystanku "Pogodno" będzie zabytkiem. Trwa procedura wpisu do rejestru

Andrzej Kraśnicki Jr., Gazeta Wyborcza,

dodane przez Ferrix

Wojewódzki konserwator zabytków wszczął postępowanie w sprawie wpisania kolejowej wiaty na przystanku "Szczecin Pogodno" do rejestru zabytków.
To oznacza, że charakterystyczna, betonowa konstrukcja jest już chroniona i nie można jej wyburzyć. Wszczęcie postępowania oznacza bowiem, że „zabrania się prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych i podejmowania innych działań, które mogłyby prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu zabytku”. To istotne w świetle przygotowań do modernizacji linii kolejowej Szczecin-Police w związku z tworzeniem Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej.

Był apel

Postępowanie wszczęte przez zachodniopomorskiego wojewódzkiego konserwatora zabytków dotyczy wiaty oraz schodów, które łączą peron z wiaduktem w ciągu ulicy Mickiewicza, który prowadzi nad torami.

Decyzja, by betonowa wiata została zabytkiem, to efekt apelu szczecińskich architektów, który pojawił się latem 2018 roku. Na blogu „Architektura w Szczecinie/Architecture in Szczecin” zwracano uwagę na to, że:

„Charakterystyczna, pozginana niczym origami forma zadaszenia pozwala na zastosowanie cienkościennej powłoki żelbetowej, ponieważ sztywność konstrukcji osiągnięta jest tutaj poprzez współdziałanie formy i materiału. Reprezentowana przez ten skromny obiekt jedność architektury i konstrukcji jest dziś wciąż popularna w architekturze światowej, a w szczególności szwajcarskiej. Znamienitym przedstawicielem takiego podejścia jest światowej sławy architekt Christian Kerez, profesor ETH w Zurychu”.

czytaj dalej…

źródło: Gazeta Wyborcza Szczecin

brak komentarzy