Wszystkie Z regionu szczecińskiego W skrócie Z kraju

region szczeciński artykuł

Link na torach?

(mag), 24Kurier,

dodane przez MQ

Pierwotnie wybrana na dostawcę dla Zachodniopomorskiego dwóch szynobusów spółka Newag nic nie wskórała w KIO. Jej odwołanie od decyzji zarządu województwa zostało odrzucone. Urząd Marszałkowski w Szczecinie czeka teraz na dokumenty od wyłonionej w ponownym wyborze Pesy SA.
Postanowienie w sprawie odwołania Newag SA z Nowego Sącza, wniesionego w postępowaniu prowadzonym przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie na wykonanie i dostawę dwóch dwuczłonowych spalinowych zespołów trakcyjnych, zapadło 19 bm. Krajowa Izba Odwoławcza je odrzuciła.

- Ze względu na niedotrzymanie terminu-informuje Małgorzata Stręciwilk, rzecznik KIO.

Newag za swoje pociągi chciał 23,985 mln zł. Nie przedłożył jednak Urzędowi Marszałkowskiemu koniecznych przed podpisaniem umowy dokumentów,że będą dopuszczone do jazdy po niemieckich torach. Wybrano zatem drugą z ofert, czyli Pesy (za 24,6 mln zł). Bydgoska firma ma do 25 czerwca dostarczyć wymaganą w specyfikacji przetargu dokumentację. Jeśli zostanie zaakceptowana, to pierwszy Link (tak się nazywa jej dwuczłonowy szynobus) powinien do 5 grudnia pojawić się w Zachodniopomorskiem. Drugi rok później.

źródło: 24Kurier

Przeczytaj również: "Linki" do "Smerfów"? Decydujące starcie (15.06.2012)

5 komentarzy