Wszystkie Z regionu szczecińskiego W skrócie Z kraju

region szczeciński artykuł

Jakie pociągi dla zachodniej grupy zakupowej?

jm, Rynek Kolejowy,

dodane przez MQ

Pociągi, które zamawia województwo zachodniopomorskie i lubuskie mają być czteroczłonowe, niskopodłogowe, o prędkości maksymalnej 160 km/h. Na pokładzie będzie dostępna sieć wi-fi, gniazdka z prądem i składane stoliki.
Sześć pociągów trafi do województwa zachodniopomorskiego a trzy - do lubuskiego. Pierwsze dwa pociągi mają zostać dostarczone już do 5 grudnia tego roku a trzeci - do końca sierpnia przyszłego roku. Kolejne trzy pociągi mają zostać dostarczone nie później niż do 5 grudnia 2014 roku, a trzy ostatnie - do 30 kwietnia 2015 roku. W przypadku wykorzystania opcji terminy przewidują dostawę po 4 ezt w każdym z dwóch ostatnich terminów. Co ciekawe, o skorzystaniu z opcji zachodniopomorskie będzie mogło zadecydować do końca czerwca 2014 roku, co nie zostawi wiele czasu na budowę dodatkowych pociągów.

Najkrótszy termin, w jakim można dostarczyć trzy pierwsze pociągi, aby zyskać dodatkowe punkty w przetargu to 30 dni od podpisania umowy. Za skrócenie terminu dostawy 3 pierwszych pociągów można otrzymać aż 40% punktów. Kary umowne za opóźnienia wyniosą 0,1% wartości kontraktu za każdy dzień opóźnienia, z górną granicą 10% wartości kontraktu. Takie same kary będą naliczane za opóźnienie w usunięciu usterek po odbiorze i w trzyletnim okresie gwarancyjnym. Wymagania dotyczące doświadczenia przewidują, że wykonawca w ciągu ostatnich trzech lat powinien dostarczyć co najmniej trzy ezt o wartości co najmniej 15 mln zł brutto każdy.

Dużo naprzeciwległych miejscCzteroczłonowe pojazdy o długości do 80 metrów mają mieć prędkość eksploatacyjną do 160 km/h. Znajdzie się w nich co najmniej 190 stałych miejsc siedzących i 150 stojących. Podłoga w pojazdach ma być obniżona do 760 mm pgs na 80% długości przedziału pasażerskiego. Masa służbowa pojazdów nie może przekraczać 145 ton.

Każdy pojazd będzie miał po jednej parze drzwi na człon po obu stronach. Ich prześwit ma wynosić nie mniej niż 1,3 metra. Układ miejsc będzie w większości naprzeciwległy w układzie 2+2. Nie zabraknie podłokietników i stolików, również w układzie szeregowym, oraz wieszaków i śmietniczek. Nad oknami znajdą się przezroczyste półki bagażowe.

Będzie wifi i gniazdkaW pobliżu jednej z dwóch toalet - przystosowanej do osób niepełnosprawnych - muszą znaleźć się dwa miejsca z zaczepami do wózka inwalidzkiego. W pojeździe będzie informacja pasażerska i klimatyzacja, oraz gniazdka do ładowania laptopów i dostęp do sieci bezprzewodowej dla pasażerów.

Okresy międzyprzeglądowe, wymagane dla pojazdu to: P1 co 72h, P2 co 20 tys. km, P3 co 600 tys. km (nie więcej niż 3 lata), P4 1,2 mln km (6 lat), a P5 - 3,6 mln km (18 lat). Wymagany współczynnik niezawodności to co najmniej 0,94.

źródło: Rynek Kolejowy

brak komentarzy