Wszystkie Z regionu szczecińskiego W skrócie Z kraju

region szczeciński tabor kolejowy

Aktualności taborowe w PR Szczecin

Tomasz Torzewski,

dodane przez torzo; zmodyfikowane

Obecnie na stanie Oddziału Zachodniopomorskiego w Szczecinie oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego znajduje się 69 pojazdów serii EN57 oraz EN57AL. Aż 18 z nich jest wyłączonych z eksploatacji.
Jednostki: 1296, 1515, 1519, 1522, 1527, 1528, 1530, 1557, 1570, 1574 (włas. UM woj. Zach.) są pozyskanymi niedawno pojazdami w ramach przetargu na zakup 10 używanych elektrycznych zespołów trakcyjnych z przeznaczeniem do głębokiej modernizacji. Wszystkie z nich są obecnie wyłączone z eksploatacji i oczekują napraw głównych (poziomu P5). Część z pojazdów zlokalizowanych jest w pobliżu lokomotywowni Toruń Kluczyki.

Pojazdy wyłączone z eksploatacji i oczekujące obecnie naprawy na czwartym poziomie utrzymania to: 945, 976, 977, 1005, 1007, 1408, 1775. Zlokalizowane są w lokomotywowni Kołobrzeg i Szczecin Wzgórze Hetmańskie. Wszystkie z nich są własnością Przewozów Regionalnych.

Jedyną jednostką, która oczekuje obecnie naprawy głównej jest kołobrzeska 864.

3 komentarze