Wszystkie Z regionu szczecińskiego W skrócie Z kraju

region szczeciński artykuł

Linia Szczecin – Police z decyzją środowiskową

Martyn Janduła, Rynek Kolejowy,

dodane przez Ferrix; zmodyfikowane

Jest decyzja środowiskowa dla modernizacji linii kolejowej nr 406. To kolejny krok do powstania Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej. Teraz przed PKP PLK – które są inwestorem inwestycji – procedura przetargowa na zaprojektowanie i wykonanie prac.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Modernizacja linii kolejowej nr 406 na odcinku Szczecin Główny – Police”. Stwierdzono również brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko. Jest to jeden z najbardziej pożądanych odcinków, na których ma w przyszłości powstać pierwsze połączenie Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej.

Będzie drugi tor

Jak wynika z dokumentacji, w ramach inwestycji przewiduje się modernizację linii kolejowej nr 406, polegającą na przebudowie układów torowych na odcinku od Szczecina Głównego do stacji Police. W planach założono także budowę drugiego toru na odcinku od stacji Szczecin Główny do stacji Szczecin Turzyn (km 0,7 do ok. 1,310 km oraz 1,880 km do 3,470 km) z wyłączeniem odcinka od km 5,350 do km 6,300 (węzeł Łękno).

PKP PLK planuje zmodernizować na linii 406 wszystkie obiekty inżynieryjne do miejscowości Police. Jak informują kolejarze, w kwestii przejazdów kolejowych modernizacja będzie sprowadzała się głównie do wymiany istniejącej nawierzchni drogowej oraz poprawy podtorza i odwodnienia, aby zwiększyć komfort jazdy pojazdów drogowych oraz zapewnić stabilny dobry stan nawierzchni kolejowej.

Inwestycja zakłada również poprawę obsługi pasażerów poprzez modernizację, przebudowę oraz budowę nowych przystanków. Wszystkie one zostaną dostosowane do obsługi osób o ograniczonej mobilności. PKP PLK zapowiadają również, że perony zostaną dostosowane do taboru planowanego do zakupu przez zarząd województwa zachodniopomorskiego do obsługi sieci SKM. Ich wysokość wynosić będzie 760 mm ponad główką szyny.

Typ sieci trakcyjnej i powrotnej oraz zasilania pozostanie taka sama. Sposób zasilania sieci trakcyjnej pozostanie także taki sam. Dobudowane zostanie jedynie zasilanie sieci trakcyjnej nad projektowanym torem nr 2 na szlaku Szczecin Główny – Szczecin Turzyn. W zakresie elektroenergetyki w miejscach budowy, modernizacji i przebudowy peronów PKP PLK przewidują z kolei budowę nowego oświetlenia peronów oraz wejść na perony, zasilanie wind i schodów ruchomych, a także zasilanie urządzeń SDIP.

Sterowanie ruchem kolejowym

Na szlaku linii 406 kolejarze przewidują zabudowę elektronicznej jednodostępowej dwukierunkowej blokady liniowej z kontrolą niezajętości torów szlakowych zrealizowaną w oparciu o system licznika osi po obu torach szlakowych oraz budowę urządzeń LCS.

Dodatkowo PKP PLK planują wymianę urządzeń przejazdowych na przejazdach kolejowych, z uwzględnieniem konieczności zmiany kategorii wybranych przejazdów kolejowych z obowiązującymi przepisami i wymogami w zakresie bezpieczeństwa. Część przejazdów wyposażona zostanie w urządzenia do rejestracji zdarzeń na przejeździe.

Podstawowe prace w branży telekomunikacyjnej dotyczą zabudowy interfejsów do współpracy istniejących urządzeń teletechnicznych liniowych z nowo budowaną infrastrukturą teletechniczną liniową i stacyjną oraz włączenie tych obwodów do istniejących sieci i systemów telekomunikacyjnych w tym serwerów aplikacji już funkcjonujących.

Planowane na przystankach urządzenia sterowane i nadzorowane będą zdalnie z najbliższej nastawni dysponującej, LCS i centrum monitoringu. Planuje się budowę peronowej kanalizacji telekomunikacyjnej wraz z studniami, budowę urządzeń telekomunikacyjnych na projektowanych przejazdach, instalację węzłów: łączności dyspozytorskiej w postaci cyfrowej centrali komutacji łączy, transmisji danych, urządzeń monitoringu kamerowego z możliwością zapisu i obserwacji zdarzeń na przejazdach i peronach, instalację akustycznej informacji podróżnych oraz wyświetlaczy Systemu Dynamicznej Informacji Podróżnych.

Przetarg jeszcze w tym roku

Inwestycja ma być zrealizowana w latach 2018-2022. Jak podkreślają PKP PLK, prace rozpoczną się po wykonaniu dokumentacji projektowej, dla której przetarg planuje się ogłosić w 2017 r.

źródło: Rynek Kolejowy

4 komentarze