Encyklopedia

Posterunek ruchu

dodane przez MaK; zmodyfikowane przez Mareczek

06.01.2008
rozbudowanie hasła Mareczek
Posterunek ruchu, jest to miejsce pracy wykwalifikowanego pracownika kolejowego zwane często „nastawnią” biorące udział w prowadzeniu ruchu pociągów na stacji, szlaku, bocznicy lub podczas manewrów. Posterunki ruchu dzielą się na:
  • pomocnicze,

  • osłonne,

  • następcze.

Posterunki pomocnicze są to nastawnie urządzone na szlaku przy odgałęzieniu bocznicy w celu umożliwienia wjazdu i wyjazdu pociągu z bocznicy z zachowaniem pełnego bezpieczeństwa ruchu. Są one wyposażone w urządzenia SRK posiadające zależności w celu zapewnienia ochrony wjazdu na bocznice. Nie posiadają one semaforów. Jedyne to posiadają podstawowe urządzenia blokady, które obsługują gdy pociąg wjedzie na bocznice. W tym momencie wyrażają zgodę do poprzedniego, następnego posterunku zapowiadawczego, że szlak jest wolny i można prowadzić ruch pociągów.

Posterunki osłonne to posterunek ruchu urządzony na szlaku w celu osłony miejsca skrzyżowania w jednym poziomie dwóch linii kolejowych, linii kolejowej z linią tramwajową, splotu torów, mostu zwodzonego lub obrotowego. Idealnym przykładek posterunku osłonnego jest budka dróżnika przejazdowego. Dla przypomnienia w Szczecinie takie budki spotkać możemy na ulicy Jagiellońskiej.

Posterunki te są integralną częścią dla prowadzenia ruchu pociągów w przypadku zróżnicowanej infrastruktury. W obecnych czasach rozwoju urządzeń SRK coraz rzadziej można spotkać takie posterunki. Jedynie, które nadal zachowują się są to posterunki następcze. Te, które najczęściej spotykamy to:

Podstawowymi zadaniami posterunków następczych jest regulowanie ruchu pociągów ich następstw oraz kolejności. Nastawnia dysponująca współpracuje z wykonawczą. Są to nastawnie na stacji. Ilość nastawni wykonawczych jest uzależniona od wielkości okręgu nastawczego oraz od zastosowanych urządzeń SRK. Ale zawsze to dysponująca decyduje o przebiegu pracy i prowadzeniu ruchu pociągów. Do zadań nastawni na stacji także należy praca manewrowa, rozrządzanie składów towarowych, formowanie pociągów na odejście oraz obsługa bocznic stacyjnych.
na podstawie wiedzy własnej opracował Marcin Kubiak