Na liście do całkowitej likwidacji w naszym województwie ta linia jest ujęta. W piśmie sprzeciwu marszałka do zarządu PLK i ministra też jej nie ma ujętej.

Jak to ma się do późniejszych zapewnień, że Marszałek nie chce jej likwidacji?