Wasć... dajmy już spokój Wstowie. Oboje chcemy żeby przywrócić to połączenie kolejowe.

Dobrze byłoby żebu osobówki jeździły. Stworzyłoby to o wiele większe możliwości podróżowania. A jak co gdzie i po co... to już przyszłościowe zagadnienia.

Pozdrawiam

-- like a chain saw.......