marko napisał(a):

> Teoretyzujesz. W wielokrotnie przytaczanym tutaj haśle z kodeksu > drogowego jest wyraźnie opisane jak powinien zachować się kierowca > na przejeździe.

Marek. Znasz to cytuj. Nie znasz, to się nie powołuj.

Kodeks Ruchu Drogowego Rozdział 4 Warunki używania pojazdów w ruchu drogowym Art. 53 2. Kierujący pojazdem uprzywilejowanym może, nie stosować się do przepisów o ruchu pojazdów, zatrzymaniu i postoju oraz do znaków i sygnałów drogowych tylko w razie, gdy: a)uczestniczy: w akcji związanej z ratowaniem życia, zdrowia ludzkiego lub mienia albo koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa lub porządku publicznego albo w przejeździe kolumny pojazdów uprzywilejowanych, w wykonywaniu zadań związanych bezpośrednio z zapewnieniem bezpieczeństwa osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, którym na mocy odrębnych przepisów przysługuje ochrona;

-- SW -> SL -> Rg -> Psychiatryk...